http://www.mlbplayershop.com/SHOP_BY_LEAGUE
http://www.mlbplayershop.com/Youth_MLB_Jersey
http://www.mlbplayershop.com/MLB_TEAM
http://www.mlbplayershop.com/Women_MLB_Jersey
http://www.atleticomadridplayershop.com/shop_by_atletico_madrid_player
http://www.atleticomadridplayershop.com/16-17-atletico_madrid-soccer-jersey-for-sale
http://www.atleticomadridplayershop.com/Atletico-Madrid-2017-18-KITS
http://www.atleticomadridplayershop.com/la-liga-kids-jersey-online-sale-size-s-m-l-xl
http://www.blackhawksplayerjersey.com/shop-by-players.html
http://www.blackhawksplayerjersey.com/top-nhl-player-jersey-shop.html
http://www.blackhawksplayerjersey.com/blackhawks-adidas-new-uniforms.html
http://www.blackhawksplayerjersey.com/chicago-blackhawks-jersey-with-2015-stanley-cup-final-patch.html
http://www.blackhawksplayerjersey.com/women-blackhawks-jersey-online.html
http://www.blackhawksplayerjersey.com/youth-blackhawks-jersey-online.html
http://www.lakingsplayerstore.com/los-angeles-kings.html http://www.ncaaplayershop.com/NCAA_University_football_jerseys_shop
http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player
http://www.mlbplayeronline.com
http://www.asmonacoplayershop.com/shop_by_player
http://www.chelseaplayerstore.com/chelsea_player_shop
http://www.arsenalplayershop.com/shop_by_arsenal_player
http://www.realmadridplayershop.com/real_madrid_player_jersey_shop
http://www.saintgermainplayershop.com/shop-by-players.html
http://www.barcelonaplayershop.com/2017-18-barcelona-kits-for-sale.html
http://www.mufcplayerjersey.com/2017-18-manchester-united-kit-discount-shop.html
http://www.intermilanplayershop.com/shop-by-player.html
http://www.bayernmunchenplayershop.com/bayern-munich-2017-18-kit-for-sale.html
http://www.lakingsplayershop.com/shop-by-players.html
http://www.lagalaxysoccershop.com/2016-17-Los-Angeles-Galaxy-Shirts-Store-Online
http://www.mlsplayershop.com/shop_by_club
http://www.uefaclubjersey.com
http://www.nationalsoccershirt.com/shop_national_teams_fooball_jerseys
http://www.lightningplayershop.com/Tampa_Bay_Lightning_Player_Shop
http://www.hockeythrowbackshop.com/shop_by_team
http://www.juventusplayershop.com/Serie_A_Juventus_2017-18_Kits_Store
http://www.penguinsplayershop.com/Shop_By_Pittsburgh_Penguins_Player
http://www.blackhawksplayergear.com
http://www.bluesplayershop.com/Saint_Louis_Blues_Player_Jersey_Shop
http://www.shophockeyjersey.com/shop-by-team.html
http://www.canadiensplayerjersey.com/Montreal_Canadiens_Jersey_Shop
http://www.anaheimducksplayershop.com/Anaheim_Ducks_Jersey_Shop
http://www.capitalsplayershop.com/shop_by_capitals_player
http://www.jordangearshop.com/Top_NBA_Player_Jersey
Salg og leveringsbetingelser når du handler Hegn hos Alcatraz
 
Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS logo Telefon

26 73 63 53

7:30 - 16:00
Personlig betjening

Man-Fre 8:30 - 11:30

11:30 - 16:00 Ring og aftal
Mail

kontakt@alcatraz.dk

Vi svare indenfor 24 timer

Salgs-og leveringsbetingsler

Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS Salgs- & Leveringsbetingelser

I nærværende betingelser benævnes kunden 'Ordregiver eller Kunde'.

Ved Ordregiver menes den person som fremgår i tilbuddets brevhoved. (navn, adresse, telefonnummer og email).

TILBUD

Alle tilbud - online som manuelt afgivet tilbud (efter et evt. besøg af vores Opsætter), er gældende 14 dage efter den på tilbuddet påskrevne dato. Endelig aftale om levering/opsætning, er først indgået ved køberes modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse/faktura, samt evt. anden skriftlig bekræftelse. Alcatraz kan kun have én Ordregiver/Kunde, og der kan kun faktureres til denne ene. Eventuel opdeling af regning mellem naboer sker internt mellem disse og vedkommer ikke Alcatraz.

Bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra fremsendt tegningsmateriale, online-beregninger via Alcatraz.dk´s beregnings-system, m.v,. er udelukkende en service for hvilken Alcatraz ikke kan påtage os ansvar.

Ved fremsendelse af tilbud fremsendt efter Alcatraz måtte have besøgt Kunden, er det Kundens ansvar at sikre sig at det påskrevne antal meter/højde samt forhold beskrevet under 'øvrigt', er i henhold til Kundens ønsker/Alcatraz´s forståelse af opgaven.

Såfremt det ved Kundens gennemgang af tilbuddet, måtte konstateres af der er uoverensstemmelser mellem Kundens ønsker, og Alcatraz´s tilbud, skal dette forholdes Alcatraz omgående og pr skrift. Sker dette ikke, kan Alcatraz ikke holdes ansvarlig for evt. ekstra materiale forbrug/timer.

OPSÆTNINGER

Ved on-line tilbud såvel som tilbud udarbejdet efter besøg af Alcatraz, er det en forudsætning for priserne at:

A/ Området er ryddet og tilgængeligt (min. 60 cm på hver side af skel linje og 180 cm op i højden skal være ryddet).

B/ Området/jorden for nedsætning af stolperne er normal havejord/muldjord (større sten - knytnæve størrelse) , samt rødder fra budske/træer eller lign., betragtes ikke som normal havejord, og vil kunne blive tillagt gene-timer såfremt Alcatraz ikke kan undgå at skulle arbejde i sådanne et område, og såfremt det skønnes at medfører et mer-forbug af timer i forhold til Alcatraz´s interne akkord.

C/ Alcatraz ikke manuelt skal bære materialer ind i en afstand over 10 mtr. fra det sted vores chauffør skønner at kunne parkere/aflæsse materialerne og til hegnets fjernest punkt.

Opfyldes disse forudsætninger ikke, forbeholder Alcatraz sig retten til at afregne det til enhver tid forbrugte time-antal og til en afregning pr time jf. den til enhver tid givende time-pris.

I forbindelse med tilbud hvor Alcatraz har besøgt kunden og efterfølgende udregnet et tilbud, vil ekstra gene-timer i forbindelse med evt forhold beskrevet i pkt. A/B/C, blive påskrevet under 'øvrigt'. Alle oplysninger om forventet time-antal vil være angivet som overslags-priser, medmindre andet skriftligt er påført selve tilbuddet fra Alcatraz.

Det påhviler altid ordregiver, at sikre sig at der på det ønskede opsætningssted ikke findes nedgravede kabler, rør eller lignende.

Forefindes emner som disse, skal Alcatraz Hegn havde besked inden arbejdet påbegyndes. Alcatraz Hegn vil gøre sit yderste for, at der i forbindelse med opsætningen, ikke ydes skader på nedgravede emner, såfremt tekniske tegninger foreligger og er fremvist til vores montører der arbejder på sagen.

Ved mundtlig som skriftlig indgåelse af aftale om opsætning, indestår ordregiver for alle omkostninger, såfremt der i forbindelse med arbejdet, opstår skader på sådanne genstande, og dette forhold ikke er blevet præsenteret i form af en teknisk tegning, fra den nedgravende myndighed/virksomhed.

Alcatraz Hegn skal i forbindelse med opsætningen, have adgang til strøm og vand. Det påhviler ordregiver, at sørge for der som minimum findes et strømstik med jord inden for max. 30 meter fra opsætningsstedet, samt vand i samme max afstand.

Såfremt Alcatraz Hegn møder op jf. aftalt tidspunkt og det:

  • ikke er muligt at få fremført strøm (220V med jord) samt vand, jf ovenstående.
  • ikke er muligt at komme til opsætningsstedet (aflåst område, eller svært fremkommeligt)
  • på anden måde ikke er muligt at påbegynde arbejdet, pga. omstændigheder som kan tilskrives ordregiver og/eller evt. nabo (ingen hjemme, ej ryddet, osv.).

Forbeholdes retten til at fakturerer for 4 timers forgæves fremmøde i henhold til den til enhver tid gældende timepris, gange antallet af udsendte opsættere (min. 2 mand).

I forbindelse med opsætning af raftehegn, udnyttes hele raftens længde, hvorved tilpasnings fag i start eller afslut kan forekomme. Medmindre kunden på skrift tydeligt har oplyst og angivet, hvor et tilpasnings fag ønskes, forbeholder Alcatraz sig retten til at opsætte hegnet efter egen vurdering. Medmindre det er skriftligt oplyst og skriftligt bekræftet af Alcatraz i dets tilbud, tilskæres hvert enkelt fag ikke i speciel længder.

Opstartsdagen:

Medmindre andet skriftligt aftales, påhviler det Ordregiver at være til stede ved arbejdets opstart kl 07.30 på første dagen (beregn ca 20 min.)

Alcatraz´s montører vil sammen med kunden afholde et kort Opstarts møde, hvor arbejdet gennemgås med Alcatraz og med reference til det afgivet tilbud. Såfremt der ikke er 100% enighed om arbejdets karakter vil dette blive afklaret inden selve arbejdet igangsættes.

Under arbejdets udførelse:

Alcatraz´s opsættere har ikke brug for kundens tilstedeværelse under arbejdets udførelse. Såfremt Ordregiver konstaterer uenigheder mellem dennes opfattelse af arbejdets karakter kontra det fremsendte tilbud, skal kunden omgående og uden ophold kontakte Alcatraz skriftligt og gøre dennes indsigelser gældende. Alcatraz og Ordregiver vil herefter afstemme evt. uoverensstemmelser inden arbejdet fortsætter.

Afslutning/Overlevering af opgaven:

Fakturering sker ud fra det færdig opsatte antal meter (oprundet til hele 2 m) samt højde uagtet det foreliggende tilbud, og indbefatter evt. ekstra materiale- og arbejdsforbrug som er tilstødt arbejdet grundet ændringer i længde/højde eller forhold på stedet der har nødvendig gjort ekstra forbruget.

Det påhviler Ordregiver at kontakte Alcatraz (montører på stedet eller kontoret), for at få oplyst ca. tidspunktet for Alcatraz´s afslutning/overlevering af opgaven. Dette forhold gøres gældende såfremt Ordregiver ønsker at være hjemme for at kunne påtale evt. ønskede mindre justeringer/ændringer uden meromkostninger for Ordregiver såfremt hegnet herudover er opsat jf. Alcatraz´s normale procedure. Alcatraz´s montører vil kunne oplyse et forventet tidspunkt +/- 3 timer, dog under forudsætning at vejrforhold og lign. gør det muligt at afslutte arbejdet. Alcatraz er ikke forpligtet af det oplyste tidspunkt, og kan såfremt det skønnes nødvendigt rykke tidspunktet uden yderligere.

Er Ordregiver - eller dennes repræsentant - hjemme, vil Alcatraz bede Ordregiver om at gennemgå arbejdet sammen med montørerne for slutteligt at kunne lukke sagen ved Ordregives underskrift på Alcatraz´s Arbejdsseddel. Ordregiver kan til enhver tid forlange at blive præsenteret for den Arbejdsseddel som Alcatraz´s mandskab har udarbejdet i forbindelse med sagen. Af Arbejdssedlen vil det fremgå hvilke forhold som vil ligge til grund for den endelige faktura. Gene-timer som eventuelt er påført, er påført under henvisning til pkt. A/B/C i dette materiale. Ordregiver kan ? hvis det ønskes og oplyses til Alcatraz´s montører - få forevist de omstændigheder som har medført evt. gene-timer eller ekstra materiale forbrug. Alcatraz vil søge at have video eller billede dokumentation, såfremt det har været muligt, men er ikke forpligtet til at have sådan en dokumenation. Materialet kan forevises for kunden op til 7 dage efter fakturering. Herefter slettes materialet.

Ved Ordregivers underskrift på Arbejdsseddelen, bekræfter Ordregiver at være tilfreds med det udførte arbejde og de evt. ekstra timer som er forbrugt hermed.

Arbejdssedlen er udelukkende en service som Alcatraz yder for at Ordregiver kan forholde sig til/få oplyst om evt. årsager til evt. ekstra gene-timer eller lign.

Uagtet at Ordregiver underskriver Arbejdssedlen, forbeholder Alcatraz sig ret til at fakturerer det af Alcatraz´s mandskab oplyste ekstra materialer og/eller gene-timer såfremt det har været tilfældet og med reference til de i disse betingelser omtalte emner.

Såfremt Ordregiver har valgt ikke at være til stede på Overleverings-tidspunktet, eller ikke har kunne underskrive Arbejdssedlen af andre årsager, forbeholder Alcatraz sig retten til at kræve separat betaling for endnu engang at skulle besøge Ordregiver og evt. juster/rette forhold såfremt dette måtte ønskes, og såfremt det ikke kan påvises at være grundet opsætningsmæssige mangler i forhold til det fremsendte tilbud samt monterings forskrifter fra Alcatraz side.

Reetablering af området omkring eller i forbindelse med opsætningen (herunder div. græsplæner, beplantninger, specielsten, fliser m. m. ),vil ske i den grad det er muligt og efter bedste evne. Alcatraz er ikke ansvarlig for en fuldstændig genopretning såfremt det ikke har været muligt at opsætte hegnet uden at påvirke hegnets grønne nærmiljø.

BETALINGSBETINGELSER

GørDetSelv-ordre:

Ingen ordre vil blive betragtet som bestilt/reserveret før en fuld betaling er foretaget enten via bank-overførsel eller kontant betaling på Alcatraz´s kontor.

Det er ikke muligt at betale for varer i forbindelse med varernes levering af hensyn til chaufførernes sikkerhed.

Opsætninger:

Ved opsætningsarbejde sker betaling ved opsættelsens afslutning.

Alcatraz kan kræve at 50% af det til enhver tid oplyste tilbud (materialerne), forudbetales før opstarten sker.

Rest-beløb inkl. evt. tilkommende ekstra udgifter, vil blive faktureret efterfølgende og skal være indbetalt til Alcatraz konto senest 7 dage efter pålydende faktura dato.

Er det efter Alcatraz´s skøn, vurderet at en a conto betaling på 50% bør foreligge inden arbejdets opstart, skal beløbet være Alcatraz i hænde max. 2 dage før den oplyste Opstarts-dato. Såfremt beløbet ikke er indbetalt forbeholder Alcatraz sig retten til at ophæve aftalen og søge om kompensation for én mistet arbejdsdag for 2 montører uagtet opgavens længde.

Betalingen kan ske enten med check, kontant eller ved bankoverførsel.

Bank:

Nykredit Reg. 5471 Konto 1713363.

Fakturanummer SKAL tydeligt angives ved bankoverførsel. Oplyses fakturanummeret ikke, kan Alcatraz ikke holdes ansvarlig for manglende igangsættelse af en ordre.

Alcatraz Hegn fakturerer altid ordregiver det fulde beløb, hvorefter ordregiver selv må foretage evt. opkrævning hos nabo eller lign.

Ved endelig fakturering kan Alcatraz IKKE samlede busk-beskæring, ekstra grave-arbejde, og lign. under samme post som selve hegnet, og istedet bruge betegnelsen "Have-service" eller lign betegnelser.

Alcatraz gør opmærksom på at opsætning af hegn, IKKE er fradragsberrettiget jf. SKAT´s oplysninger.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører at eventuelle rabatter ophæves og opkræves til fulde.

Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Der opkræves endvidere et gebyr på 100,00 kr. pr rykkerskrivelse.

Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten ud fra den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %, jf. Rentelovens § 5, stk. 1. Renten beregnes årligt af den til enhver tid værende skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Alle priser er ex. moms medmindre momsen fremgår specificeret med beløb.

LEVERING AF MATERIALER TIL GØR-DET-SELV

Alle varer leveres så tæt på det ved bestillingens opgivne brugssted, som lastvognen efter chaufførens rimelige skøn kan køre. Det påhviler køber at sikre sig straks ved modtagelsen, at de leverede varer er i overensstemmelse med den afgivende ordre, og køberen må i forbindelse med modtagelsen foretage sædvanlig undersøgelse af de modtagende varer.

Varer af træ må påregnes at være tunge. Det påhviler køber at sikre at underlaget kan tåle aftipning af varerne. Låger leveres i løs-dele for egen samling og montering i forhold til de individuelle mål. For nærmere uddybning af dette, ring venligst.

Ved levering af egetræsstolper, kan der forekomme spot-vise sorte aftræk på stolperne. Dette aftræk skyldes forarbejdningen eller de metalbånd som har holdt træet sammen i forbindelse med leveringen. Aftrækkene kan fjernes ved slibning med sandpapir. Alcatraz kan ikke holdes ansvarlig for udtræk af denne karakter og er ikke forpligtet til at tage træet retur under henvisning til at der foreligger en mangel.

Ved køb af vores natur pilehegn, kan det i enkelte tilfælde forekomme at en enkelt eller to pilekvist kan være brækket.

AFHENTNING AF MATERIALER TIL GØR-DET-SELV.

Afhentning af varer kan ske efter forudgående aftale på vores lagre i Espergærde. Der opkræves et gebyr på 99,- for alle afhentninger uanset størrelse.

LEJE AF VÆRKTØJ

Såfremt der er bestilt værktøj, betales det kontant ved returnering. Der opkræves dog et depositum for værktøjet i forbindelse med udleveringen. Depositumet refunderes når værktøjet afleveres i rengjort stand. Ud fra den udleverede leje-kvittering afregnes der for antal lejedage samt søm. Vi modtager check eller kontant og du får kvittering for udleveringen samt dit depositum.

Alle priser er ex. moms medmindre momsen fremgår specificeret med beløb.

MANGLER

Konstaterede mangler skal meddeles os uden ugrundet ophold. I køberens interesse bør meddelelsen være skriftlig. I øvrigt henvises til købelovens almindelige regler.

Specielle forhold mht. rafter med bark og cylinderdrejet træ:

Rafter med bark leveres maskinskåret og uforarbejdet fra skoven, hvorfor det må påregnes ca. 5 % af ens leverance kan indeholde rafter som ligger 10-20 % uden for det angivne mål (Ø= diameter. Rafter måles altid ud på midten af raften. Ø4-7 cm betyder at raften skal ligge inden for dette mål på midten af raften). Rafterne kan have spot-vise manglende bark jf. den forarbejdning som er sket i forbindelse med afkortning af grene og lign. En rafte er et stykke uforarbejdet råtræ og derfor kan krumninger forekomme. Dette kan ikke betragtes som en mangel.

Cylinderdrejet rafter kan afvige dimensionen med +/- 4 mm. Det må påregnes at rafter - som en konsekvens af at være frisk træ - kan arbejde og således have bøjninger i sig. Det samlede antal rafter som foreslås af vores beregningssystem er udtryk for det antal vi vurdere der skal bruges ud fra ens angivne specifikationer. Det må påregnes at beregningssystemet påregner ekstra rafter til opsætningen, således man har rafter til at sorterer imellem (anbefales). Ønskes et præcist antal rafter, kan dette ændres af kunden selv på sidste side af beregningssystemet.

Alcatraz kan ikke pålægges at afhente eller tage overskydende rafter retur som følge af ovenstående. Der henvises til vor bestemmelser for Returvarer. Se nedenfor. Det anbefales altid at et raftehegn med bark ren-skæres i begge ender efter endt opsætning, da ender typisk aldrig vil være vinkelret afskåret fra skoven.

FORTRYDELSE AF KØB

Ved fjernkøb, dvs. køb via Internettet og lign., kan fortrydelse af køb ske indtil 14 dage efter modtagelsen af varen. Returvarer bedes returneret i samme indpakning som de er modtaget, og i væsentlig samme stand (ubrugt) og så vidt mulig i original emballage. Omkostninger vedrørende returnering påhviler køber.

Såfremt emballeringen ikke har været tilstrækkelig forholder Alcatraz sig retten til at pakke varerne op for købers regning.

RETURVARER

Bortset fra returnering som følge af konstaterede mangler kan kreditering af returnerede varer kun ske efter forudgående skriftlig aftale og senest 7 dage efter levering (der skal altid sendes skriftlig reklamation). Ved krediteringen forbeholder Alcatraz sig retten til at fakturer det faktiske antal timer i forbindelse med eventuel manuel pålæsning af varerne på vores lastbiler. Alcatraz fratrækker 10% af det til enhver tid oplyste fakturabeløb ex moms til dækning af div. administrative omkostninger. Som minimum afregnes altid 3 timer, af den til enhver tid gældende time-takst. Den aktuelle timetakst kan oplyses telefonisk ved henvendelse.

Ved returnering skal fakturanummer og fakturadato oplyses.

Varer, der er specielt hjemtaget eller er specielt forarbejdet (flækket, speciel tilskåret eller lign.), tages ikke retur uagtet ovenstående.

Ombytning kan kun finde sted til en vare af samme art.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangel fri opsætning/levering, som indtræffer efter udfærdigelsen af tilbud/ordrebekræftelse, og som ikke skyldes vor forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, leverandørers, transportørers, tømrerens, eller anden tredjemands svigt o.l., fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse.

Opsætnings- samt leveringsdatoer er med forbehold og kan til enhver tid ændres som følge af vind, vejrforhold samt sygdom. Alcatraz kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle eksterne omkostninger som måtte tilkomme Ordregiver såfremt der sker en forsinket levering.

GARANTI

Ved installationer hvor Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS installere stolperne med Rådsikringskraver påsvejst, ydes der 20 års garanti på at stolpen ikke knækker som følge af råd i området sikret af RådsikringsKRAVEN®

Garantien ydes tillige ved salg til GørDetSelv projekter, RådsikringsKRAVEN® sælges sammen med vores stolper. Garantien ydes ikke på emner med mindre end dia10 cm og 10x10 cm, uagtet om stolpen er opsat af Alcatraz eller opsat af kunden selv.

Garantien ydes i forhold til at træet ikke rådner i området beskyttet af RådsikringsKRAVEN®. Skulle stolpen alligevel rådne i det berørte område, erstatter Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS både selve RådsikringsKRAVEN®, men leverer også en ny stolpe uden beregning.

REKLAMATION

Reklamation sker i overensstemmelse med Købelovens bestemmelser.

Såfremt mangel fri erstatningsvarer kan leveres fra vort lager, vil dette ske.
Betaling kan ske med: